Структури
Балкан секюрити ЕООД

Licenz_2007_ohr_deinost-small“Балкан секюрити“ ЕООД е структура, специализирана в осигуряването на охрана на имуществото на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, на сгради, помещения и стопански обекти, лична (персонална) охрана на физически лица. Дружеството притежава Разрешение за извършване на видовете частна охранителна дейност по ЗЧОД за територията на цялата страна № 1029 / 03.01.2007 г. издадено от директора на ДНСП. Дружеството е регистрирано по закона за ДДС. Клиенти на дружеството са държавни учреждения, банки и финансови институции, промишлени предприятия, търговски обекти, училища и социални заведения.

 

В зависимост от характера на охранявания обект и предпочитанията на клиента, охраната може да бъде невъоръжена или въоръжена. При невъоръжената охрана охранителите разполагат с газово оръжие и помощни средства /палки, белезници, електрошокови прибори и др./ - собственост на дружеството. За обектите с въоръжена охрана се предоставя собствено бойно оръжие – пистолети, револвери и пушки–помпа. Дружеството осигурява необходимите разрешителни за съхранение и носене на огнестрелно оръжие.

 

За охраната на някои специфични обекти се предлагат обучени стражеви кучета. “Балкан секюрити” притежава специална униформа за своите служители. Ако клиентът има изисквания за облекло, различно от приетата униформа, дружеството е в състояние да я осигури.

 

За управлението на силите на физическата охрана на обектите е изградена оперативна дежурна част със собствена радиовръзка, патрулиращи автомобили и група за реагиране.

 

Гарантирането на сигурността на охраняваните обекти се постига както с наличието на необходимото въоръжение, екипировка и технически средства, така и със създадената организация за управление и контрол и високите изисквания към служителите. Обучението и квалификацията на служителите се извършва в Частния професионален колеж по охрана и сигурност, лицензиран  от МОН, собственик на който е “Балкан секюрити”. При подбора и назначаването на кадрите стриктно се спазват изискванията на Закона за частната охранителна дейност и трудовото законодателство.

 

При поемането на охраната на обекта  ”Балкан секюрити” извършва охранително проучване на съответния обект и предлага мерки за снижаване на риска. Разработва се план за охрана на обекта, инструкция за задълженията на охранителя и длъжностна характеристика.

 

Цената на охраната на обектите се определя в зависимост от сложността на охранявания обект, характера на дейностите, степента на застрашеност и други фактори. В цената са включени всички разходи за охраната на обекта – възнагражденията на охранителите, разходите за облекло и оборудване, дължимите осигуровки, таксите за лицензи и разрешителни, разходите за обучение, квалификация, контрол и управление.

 
Балкан секюрити транспорт ЕООД

Licenz_BST-small“Балкан секюрити транспорт“ ЕООД осигурява главно охрана и съпровождане на ценни пратки и товари. Дружеството разполага със специализирани бронирани автомобили, оборудвани за инкасова дейност, както и с луксозни автомобили за обслужване и охрана на VIP-клиенти.

 

Предлаганата услуга включва както т.нар. “вътрешно” инкасо (охрана и транспортиране на ценности на възложителя от и до негови обекти), така и “външно”, “договорно” инкасо (поемане на договорни ангажименти за инкасо на клиента към негови клиенти).

 

Предлаганите специализирани автомобили отговарят на стандартите ISO на ЕС и са от марките “Мерцедес”, “Гранд Чероки”, “Форд”. Снабдени са с мобилна връзка, което позволява от диспечерския център постоянно да се следи местоположението и обстановката.

 

Инкасовите екипи са специално обучени и комплектувани. Всички членове на екипа са взаимозаменяеми, притежават персонални разрешителни за носене на оръжие, оборудвани и екипирани са с индивидуални защитни средства.

 

Гарантирането на сигурността на транспортираните ценности се постига както с добрата техническа осигуреност, така и със създадената организация на управление и високите изисквания към членовете на охранителните екипи. Като охранители и шофьори работят хора със специална професионална квалификация, подготвени и обучени за реагиране в различни ситуации. Обучението и квалификацията на екипите се извършва в Частния професионален колеж за охранители, лицензиран от МОН, собственик на който е \"Балкан секюрити\". При подбора и назначаването на кадрите стриктно се спазват изискванията на нормативните документи на МВР и трудовото законодателство.

 

При охраната на транспортите охранителите могат да бъдат въоръжени както с късо огнестрелно оръжие, така и с гладкоцевни пушки-помпа, собственост на фирмата.

 

Служителите от охранителните екипи са застраховани при надежден застраховател за риска смърт и злополука, както и за вреди на трети лица по повод на дейността в размер на 50 хил. евро.

 

При постигната договореност за осъществяване на исканите услуги \"Балкан секюрити”/ЕООД предлага на клиента схема на организация на маршрутите с варианти за придвижване.

 
Балкан секюрити груп ЕООД

"Балкан секюрити груп" ЕООД притежава лиценз за изграждане и поддържане на комплексни сигнално-охранителни системи, осигуряващи пълен контрол на дейностите в обектите за охрана чрез регистриране и реагиране на сигнали от разсредоточени обекти, компютърна система за видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа и пожароизвестяване.

Услугата включва монтиране на съответната сигнално-охранителна техника, поддръжка и сервиз на елементите и реагиране при сработване на системата. За получаване и регистриране на сигналите от обектите е изграден диспечърски център. Реагиращите групи са отзовават при сработване до 3-5 минути. В състава на реагиращите групи са включени подготвени служители с подходяща екипировка и въоръжение.

 
Балкан консулт ЕООД

"Балкан консулт" ЕООД е структура за консултантска, експертна и развойна дейност. Звеното разполага с висококвалифицирани специалисти, които могат да бъдат полезни както на представители на месния бизнес, така и на чуждестранни фирми и търговци със съвети и информации по българското банково, търговско, митническо законодателство, с посреднически услуги и търговско представителство.

 
Балкан секюрити 99 ЕООД

"Балкан секюрити 99" ЕООД осъществява специализирана охрана на промишлени, миннодобивни и миннопреработващи предприятия, основно в регионите на Смолян и Кърджали.