Ресурси

Многообразието от дейности на структуриране на „Балкан секюрити груп” предполага наличие на съответно материално – техническо осигуряване. През изминалите години бяха инвестирани значителни средства, така че всяко звената да разполага с необходимите му ресурси, с оглед удовлетворяване на исканията на всеки клиент.

Въоръжение. Фирмите разполагат с необходимия арсенал от огнестрелни оръжия, помощни и защитни средства. Освен масовия „Макаров” на въоръжение са специалните системи „Глог”, „Щайер-манлихер”, пистолети и револвери „Смит и Уесън”. За охрана на обекти извън населени места, както и от инкасовите екипи се ползват гладкоцевни пушки-помпи от марките „Германика”.

Наред с традиционните палки (гумени и щурмови) и белезници, охранителите разполагат и с модерни възпиращи средства – газови пистолети и револвери, спрейове, електрошокови прибори. „Балкан секюрити” е първият вносител в страната на дистанционно възприемащият прибор „Тейзър” и на шокови фенери.

На разположение на охранителите от някои специални обекти за охрана и инкасовите екипи са лични предпазни средства – бронежилетки, противогази, предпазни ботуши и др.

При осъществяване на пропускателния режим в обектите охранителите разполагат с детектори за метал, прибори за проверка на автомобили, както и средства за принудително спиране на нарушители.

Транспортни средства. Автопаркът на групата включва специални бронирани автомобили за превоз на ценни пратки и товари със степен на бронировка, съответстваща на нормативните изисквания и стандарта ISO 9001- 2008. Автомобилите са от марките „Чероки”, „Форд”, „Пежо”.

За нуждите на обслужваните VIP-клиенти са осигурени луксозни лимузини „Линкълн”, „БМВ”, „Мерцедес”, както и спортен „Мицубиши”.

Патрулните и оперативни автомобили са от марките „Ауди”, „Фолксваген” и „Дачия”.

Комуникации. „Балкан секюрити груп” има изградена надеждна мрежа за комуникация с обектите за охрана, между охранителите и за връзка с правоохранителните органи. От Комитета за регулиране на съобщенията са ни издадени две лицензии за ползване на радиочестоти – една локална за района на гр. София, и една национална – за територията на цялата страна. От диспечерския център в оперативната дежурна част се поддържа оперативна радиовръзка с основните обекти в София.

Сключени са договори с трите мобилни оператори за изграждане на корпоративни GSM-мрежи. От един от мобилните оператори са ни предоставени над 300 GSM-апарата, чрез които на практика имаме пряка връзка с всеки отделен пост на охраняваните обекти.

Инкасовите и патрулни автомобили са оборудвани с GPS-навигация.

За управление на дейностите са изградени специализирани локални компютърни мрежи за управление на човешките ресурси, счетоводна мрежа, както и Интернет – връзка. За комуникация със съответните държавни органи структурите притежават собствени електронни подписи.

Гарантирането на сигурността на клиента и неговото имущество е основа на философията на “Балкан секюрити“. Това се постига както чрез комплексния подход към проблемите на охраната, така и чрез специалните изисквания към кадрите, ръководещи и осъществяващи охранителната дейност. Постигнат е много добър синтез между опита и професионализма на бивши служители от армията и полицията с енергията и работоспособността на млади служители, при подбора на които стриктно се спазват изискванията на нормативните документи. Със служителите се създават трудови правоотношения – сключват се трудови договори и се осигуряват за всички осигурителни случаи съгласно КЗОО и ЗЗО.