Референции

 

„...На охранителното дружество „Балкан секюрити” ЕООД могат да се възлагат за охрана крупни и отговорни обекти.”

д-р Андреас Нобис
Управител на „Лигнум холдинг

„Опитът на „Балкан секюрити” в организирането на охрана на банкови учреждения е гаранция за качеството наосъществяването на тази специфична охранителна дейност.”

УС на Българска пощенска банка

„Заслужава особено да се отбележи доброто и професионално изградено взаимодействие между „Балкан секюрити” ЕООД с органите на реда и местната власт и самоуправление. Професионалната и качествена подготовка на състава подпомага значително взаимодействието със звената от правоохранителната рамка на МВР.
За дейността на нашата фирма „Балкан секюрити” ЕООД се очертаха като най-сигурен партньор и консултант в развитието на системата за сигурност и проектирането на нови елементи в нашата система.”

инж. Киро Киров
Изпълнителен директор на
Холдинг „Киров” АД 

Ние сме изключително доволни от специалистите, работещи в дружеството, които проявяват професионализъм, коректност, точност при изпълнение на задълженията си в съответствие с договорните условия. За нас „Балкан секюрити” ЕООД се превърнаха в надежден и сигурен партньор в обслужването на съоръженията в системата за сигурност.”

Любомир Цеков
Главен изп. директор на „Банксервиз” АД

„Взаимодействието с ръководството на предприятието и сътруднижите по охраната е на нужното ниво...През времето за изпълнение на договорните ни отношения в обектите не са нанесени материални щети и няма допуснати нарушения.”

инж. Пламен Козарев
Управител на Предприятие ВЕЦ „Рила”
 

 

 

 

AEC Belene.jpg Afrodita.jpg Atomstroiexport.jpg BBR.jpg Bankservice.jpg Kirov.jpg Ligium holding.jpg MBAL Karnobat.jpg MZ.jpg Metro.jpg NEC-vec.jpg NEC.jpg OBB.jpg Post bank.jpg SOK Kamchia.jpg Unitrade service.jpg Zaharni zavodi GO.jpg