История

„Балкан секюрити” ЕООД е регистрирана от СГС – ФО с решение по ф.д. 18814 на 01.09.1993г. Основно в предмета на дейност при учредяването на фирмата е предоставяне на комплексни охранителни услуги на банки и финансови институции – обменни бюра, финансови къщи и др. За изпълнението на тези функции бяха привлечени бивши служители в правоохранителните органи, с голям опит, както и млади енергични мъже. Беше отчетено, че изучаването и прилагането на опита и организацията на охраната на банките от държавните охранителни структури (полицията) не съответства на новите реалности. Поради това интензивно беше извършено изучаването на методите и средствата на частната охрана на банки, казина, инкасовата дейност със Великобритания, Швейцария, Франция, Израел.

В резултат беше създадено собствено „ноу-хау” за банкова сигурност и охрана, основано на комплексния системен подход  към елементите на сигурността – пасивна защита, физическа защита, техническа защита и сигнализация. През 90-те години клиенти на фирмата станаха редица банки, първата Дисконтова къща, чейндж бюра. С най-голямата търговска банка тогава – Балканбанк, беше сключен рамков договор за цялостно гарантиране на сигурността – консултации и експертизи, физическа охрана, инкасова дейност, изграждане на СОТ и видеонаблюдение, информационно обслужване.

Наред с банковата охрана, клиентската листа на „Балкан секюрити” през годините става все по-разнообразна. Осигурена е физическа охрана на промишлени предприятия, хотели, здравни заведения, училища. Охрана и съпровождане на ценни пратки (инкасо) освен на банки, се осъществява на автопредприятия, учебни заведения, търговски вериги. Обект на лична охрана в различни периоди са били бизнесмени, представители на деловите среди, хора от шоубизнеса(например известният моделиер Джанфранко Фере). Професионално е организирана охраната на различни масови мероприятия – спортни прояви, делови форуми (например конгрес на БФС), концерти и фестивали.

Истински изпит по професионализъм беше охраната на Симеон Сакскобурготски и съпругата му при първото завръщане в България през 1996г. В изключително сложната политическа обстановка, при небивал обществен интерес (пресата от това време съобщава за 1,5 милиона участници в провежданите мероприятия) успешно беше гарантирана както личната безопасност на царското семейство, така и обществения ред при събирането на хиляди хора.